1:1 copy the real original cheap replica rolex day date m118208 0343 rolex calibre 2836 2813 mens gold tone 12mm.swiss super vape store coffs harbour online for sale at cheap price.

Zapisz swoje dziecko | Family Life

Formularz rezerwacyjny

Preferowane dni zajęć

Czas zajęć

Pływalnia

Kontakt do rodzica

SKALA OCENY UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH

POZIOM 1 - zajęcia adaptacji do środowiska wodnego prowadzone w formie zabawowej. Zajęcia odbywają się w grupie max. 6 osobowej. W trakcie zajęć młodzi pływacy nabywają umiejętności: swobodnego zachowania w wodzie, spokojnego reagowania na bodźce zewnętrzne, zanurzania głowy do wody, otwierania oczu pod wodą, opanowania aktywnego wydechu do wody

POZIOM 1-2 - dziecko posiada w/w umiejętności, uczy się pływać na brzuszku i na plecach.

POZIOM 2 - dziecko posiada umiejętności z poziomu 1, potrafi pływać na brzuszku i na plecach na głębokiej wodzie z użyciem dowolnego sprzętu wypornościowego (deska, makaron, pas wypornościowy), podejmuje próby samodzielnego pływania na plecach

POZIOM 2+ - dziecko prawidłowo pracuje nogami do stylu grzbietowego, samodzielnie płynie na głębokiej wodzie na plecach, czasem się zatrzymuje

POZIOM 2-3 - dziecko prawidłowo pracuje nogami do stylu grzbietowego, samodzielnie płynie bez zatrzymywania min.1/2 basenu na głębokiej wodzie na plecach, rozpoczyna naukę naprzemianstronnej pracy ramion w st. grzbietowym

POZIOM 3 - dziecko prawidłowo płynie na grzbiecie za pomocą rąk i nóg, rozpoczyna naukę drugiego stylu czyli kraula na piersiach

POZIOM 3-4 - dziecko potrafi pływać grzbietem i kraulem techniką uproszczoną, doskonali wdech na bok oraz pełny wydech do wody w czasie pływania kraulem

POZIOM 4 - dziecko prawidłowo pływa st. grzbietowym i kraulem, rozpoczyna naukę pracy nóg do delfina

POZIOM 4-5 - dziecko prawidłowo pływa st. grzbietowym i kraulem, doskonali pracę nóg i bioder w delfinie, uczy się pracy ramion do delfina, koordynuje rytm pracy rąk, nóg i oddechu w delfinie

POZIOM 5 - dziecko doskonali trzy techniki pływania (grzbiet, kraul, delfin), rozpoczyna naukę stylu klasycznego (żabki)

POZIOM 6 - doskonalenie wszystkich stylów pływackich, wprowadzenie stylu zmiennego:nauka nawrotów oraz skoku startowego