Kalendarz zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Uwaga! Z powodu remontu, kalendarz zajęć na basenie EVA Park Life & Spa ulega zmianie. 
Zobacz obowiązujący kalendarz zajęć:
 tutaj