Swimming in English – Double Learning!

Swimming in English is a new form of learning how to swim in English language. These classes are aimed for people who want to learn how to move in the water, and so far the language barrier was the problem, as well as for those who want to combine both activities – learning swimming and English at the same time.

Saving Time Above All

Does your ambitious child has difficulties to find time for all the extracurricular activities that he or she is interested in? Or would you like to sign them up for extra English? - the knowledge of English is necessary these days.

Family Life has the perfect solution for you. We combine swimming activities at the pool with English lessons - professional learning through fun. Classes are conducted by a qualified instructor who speaks only English. Each time children learn new vocabulary that they use in swimming games. Learning does not have to be boring, your child will certainly love our lessons.

Swimming Lessons for Foreigners

If you would like your child to start learning how to swim, however, as a foreigner you have difficulties choosing a group because of the language the instructors use, Swimming in English will be the ideal solution for you and your child. We invite you to take classes exclusively in English only. We guarantee learning and fun in good company, under the guidance of a qualified instructor, we cordially invite you.

Swimming in English ucz się podwójnie

Swimming in English to nowa forma nauki pływania w języku angielskim. Zajęcia adresowane są zarówno do osób, które chcą nauczyć się poruszania w wodzie, a do tej pory barierą był dla nich język, jak i do tych, którzy chcą połączyć obie aktywności - uczyć się jednocześnie pływania i języka angielskiego.

Oszczędność czasu ponad wszystko

Czy Twoje ambitne dziecko ma trudności ze znalezieniem czasu na wszystkie zajęć pozalekcyjnych, którymi jest zainteresowane? A może chciałbyś zapisać je na dodatkowy angielski? –znajomość tego języka to dzisiaj podstawa.

Family Life ma dla Was rozwiązanie idealne. Zajęcia ruchowe na basenie łączymy z lekcjami angielskiego - profesjonalna nauka poprzez zabawę. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor mówiący tylko po angielsku. Dzieci za każdym razem uczą się nowego słownictwa, które  wykorzystują w zabawach ruchowych podczas pływania. Nauka nie musi być nudna, Twoje dziecko z pewnością pokocha nasze lekcje.

Zajęcia na basenie dla obcokrajowców

Jeśli chciałbyś aby Twoje dziecko rozpoczęło naukę pływania na basenie, jednak jako obcokrajowiec masz trudności z wyborem grupy z uwagi na język, którym posługują się instruktorzy, Swimming in English będzie dla Ciebie i Twojej pociechy rozwiązaniem idealnym. Zapraszamy na zajęcia prowadzone tylko i wyłącznie w języku angielskim. Gwarantujemy naukę i zabawę w doborowym towarzystwie, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, zapraszamy serdecznie.