Formularz rezerwacyjny

Preferowane dni zajęć

Czas zajęć

Pływalnia

Kontakt do rodzica

SKALA OCENY UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH

POZIOM 1 - zajęcia adaptacji do środowiska wodnego prowadzone w formie zabawowej. Zajęcia odbywają się w grupie max. 6 osobowej. W trakcie zajęć młodzi pływacy nabywają umiejętności: swobodnego zachowania w wodzie, spokojnego reagowania na bodźce zewnętrzne, zanurzania głowy do wody, otwierania oczu pod wodą, opanowania aktywnego wydechu do wody

POZIOM 1-2 - dziecko posiada w/w umiejętności, uczy się pływać na brzuszku i na plecach.

POZIOM 2 - dziecko posiada umiejętności z poziomu 1, potrafi pływać na brzuszku i na plecach na głębokiej wodzie z użyciem dowolnego sprzętu wypornościowego (deska, makaron, pas wypornościowy), podejmuje próby samodzielnego pływania na plecach

POZIOM 2+ - dziecko prawidłowo pracuje nogami do stylu grzbietowego, samodzielnie płynie na głębokiej wodzie na plecach, czasem się zatrzymuje

POZIOM 2-3 - dziecko prawidłowo pracuje nogami do stylu grzbietowego, samodzielnie płynie bez zatrzymywania min.1/2 basenu na głębokiej wodzie na plecach, rozpoczyna naukę naprzemianstronnej pracy ramion w st. grzbietowym

POZIOM 3 - dziecko prawidłowo płynie na grzbiecie za pomocą rąk i nóg, rozpoczyna naukę drugiego stylu czyli kraula na piersiach

POZIOM 3-4 - dziecko potrafi pływać grzbietem i kraulem techniką uproszczoną, doskonali wdech na bok oraz pełny wydech do wody w czasie pływania kraulem

POZIOM 4 - dziecko prawidłowo pływa st. grzbietowym i kraulem, rozpoczyna naukę pracy nóg do delfina

POZIOM 4-5 - dziecko prawidłowo pływa st. grzbietowym i kraulem, doskonali pracę nóg i bioder w delfinie, uczy się pracy ramion do delfina, koordynuje rytm pracy rąk, nóg i oddechu w delfinie

POZIOM 5 - dziecko doskonali trzy techniki pływania (grzbiet, kraul, delfin), rozpoczyna naukę stylu klasycznego (żabki)

POZIOM 6 - doskonalenie wszystkich stylów pływackich, wprowadzenie stylu zmiennego:nauka nawrotów oraz skoku startowego